Naslov projekta:       eOET-1 plus

Opis projekta:          eOET-1 plus je multimedijsko didaktično gradivo z vključenimi interaktivnimi elementi, ki predstavlja nadgradnjo in dopolnitev vsebine že obstoječega e-gradiva eOET-1 (http://eoet1.tsckr.si, http://eoet1.evsebine.com).
 
V projektu bodo upoštevane pripombe, nasveti in sugestije uporabnikov, ki so v obstoječem gradivu našli dober pripomoček za učenje in poučevanje, pogrešajo pa nekatere elemente, ki bi pripomogli k še večji popolnosti e-gradiva in tako omogočili boljše razumevanje, boljšo predstavo in bolj popolno preverjanje znanja.
 
Obstoječa poglavja bodo dopolnjena z dodatnimi interaktivnimi elementi, animacijami, slikami in risbami, predvsem pa z dodatnimi nazornimi video in avdio posnetki poskusov. Že obstoječim in novim animacijam, enačbam in rešenim primerom bodo dodane nove fukcionalnosti, ki bodo pripomogle k lažji in bolj nazorni uporabi gradiva.

Deli e-gradiva bodo uporabni pri naslednjih predmetih:
 Osnove elektrotehnike v 1. letniku srednjega strokovnega
   tehniškega izobraževanja v programu elektrotehnik,
 Elektrotehnika v 2., 3. in 4. letniku strokovnih gimnazij,
 Pri več različnih predmetih na Višjih strokovnih šolah, ki vključujejo znanja s področja osnov elektrotehnike (npr. pri predmetu Osnove   
   elektrotehnike v programu Mehatronika in v programu Elektroenergetika).
 

Partnerji v projektu:   Tehniški šolski center Kranj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in IT Niansis Franci Lajovic s. p..

 

Vodja projekta:        Srećko Simović, univ. dipl. inž.

 

Sodelavci v projektu: TŠC Kranj: Srećko Simović, univ. dipl. inž.; Rado Logonder, univ. dipl. inž., Jože Drenovec, univ. dipl. org., inž. ele., Dragica Debeljak, prof.; Zdravko Žalar, univ. dipl. inž. (SŠTS Šiška);

FE Ljubljana: dr. Iztok Humar, univ. dipl. inž., dr. Anton Rafael Sinigoj, univ. dipl. inž., mag. Edi Bulić, univ. dipl. inž., mag. Marko Papić, univ. dipl. inž., mag. Jože Guna, univ. dipl. inž.;

IT Niansis Franci Lajovic s. p.: Franci Lajovic, elektrotehnik, Uroš Simović, dijak., Metka Avbelj Lajovic, ekonomski tehnik.
 

 

Recenzenta:            dr. Saša Divjak, univ. dipl. inž. (FRI Ljubljana) in mag. Drago Crnić, univ. dipl. inž. (Šolski center Novo mesto).

Ocenjevalec projekta: Davorin Majkus, univ. dipl. inž. (CPI)

  

Projekt bo sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2008 v okviru 3. ukrepa – Vseživljenjsko učenje znotraj druge prednostne naloge – Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje, podaktivnost 2.3.1.2 Izobraževanje izobraževalcev v Ro.

 

Pripravil:                             
Srećko Simović, univ. dipl. inž.
 


<< Nazaj