1.3 ENERGIJA, DELO IN »PORABNIKI« ENERGIJE

KAZALO

   

 

 

1.3.1 PRIDOBIVANJE, PRENOS IN »PORABA« ELEKTRIČNE ENERGIJE

     
 

Porabniki električne energije (električni porabniki) so naprave ali stroji, ki za delovanje potrebujejo električno energijo. Z delovanjem pretvarjajo električno energijo v svetlobno, (svetila), toplotno (grelniki), mehansko (elektromotorji), zvočno ... (sl. 1.1.1).

 

SLIKA

Slika 1.3.1.1: Pridobivanje, prenos in uporaba električne energije

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.3.1.1: Električni porabnik

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.3.1.2: Električni porabniki

 
       
 
►  

Električni porabniki so pretvorniki električne energije v energije drugih oblik.

 

 
       
 

Električno energijo pridobivamo v največji meri s pretvarjanjem kinetične ali potencialne energije vode ali toplotne energije različnih goriv v elektrarnah, v manjšem obsegu iz kemijske energije baterij, vedno več pa tudi iz kinetične energije vetra in svetlobne energije.

   
       
 

Za neposredni prenos električne energije od izvora do porabnika potrebujemo električni kabel oziroma vodnik (sl. 1.3.1.1), manjše količine energije pa lahko prenašamo tudi posredno z ultrazvokom, elektromegnetnimi valovi in s svetlobo.

   
       
 

Pri obravnavi osnov elektrotehnike se bomo posvetili predvsem »navezi« izvor – porabnik. Seznanili se bomo z osnovami delovanja izvorov električne energije, prenosa energije do porabnikov ter osnovnimi vezavami in osnovami delovanja porabnikov električne energije.