1.4 FIZIKALNE KOLIČINE (VELIČINE)

KAZALO

   

 

1.4.1 POJEM FIZIKALNE KOLIČINE

     
 
►  

Fizikalnim pojmom in pojavom, ki jih znamo meriti in računati, pravimo fizikalne količine.

   
►  

Znanje, merilniki in matematika so praktično edina »orodja«, s katerimi pri snovanju, izdelavi in preverjanju delovanja električnih naprav »gledamo« oziroma »tipamo« električne pojave.

   

 

 

 

HITRE POVEZAVE

»Gledanje« električnih pojavov
»Tipanje« električnih pojavov

 

FOTOGRAFIJA


Fotografija 1.4.1.1: Fizikalne količine merimo in računamo.

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 1.4.1.2: Električne količine so v osnovi nevidne