1.5.1 ELEKTRINA (Q)

KAZALO

   

 

1.5.1.3 Naelektrenost snovi

     
 
►  

Naelektrenost snovi je določena z razliko med pozitivno in negativno elektrino snovi.

 

HITRE POVEZAVE

Naelektrenost snovi
1 C

 
     
 
►  

Osnovno enoto za merjenje elektrine imenujemo kulon1, označujemo pa jo s C.

   
 

 

   
 


1 C. A. de Coulomb, francoski fizik