1.5.3 ELEKTRIČNI NAPETOST (U)

KAZALO

   

 

 

1.5.3.5 Izenačevanje potencialov prevodnih teles

     
 

Iz poskusa 1.5.3.1.1 in enačbe 1.5.3.2.1 lahko sklepamo: elektrini različno naelektrenih teles se, če ju povežemo z vodnikom, izenačita (podobno kot gladini vode vezanih posod).

 

HITRE POVEZAVE

 

 

SLIKA

Slika 1.5.3.5.1:  Izenačevanje električnih potencialov

 
       
 
►   Z električnim vodnikom povezana kovinska telesa imajo enak električni potencial.  
►  

Med telesi, ki so na enakih električnih potencialih, ni električne napetosti. Med njimi niso možni električni učinki.

 

 
       
 

V elektroenergetiki povežemo med seboj kovinska ohišja električnih naprav ter prevodne dele vodovodnih, toplovodnih in drugih instalacij z vodnikom, ki je ozemljen (sl. 1.5.3.5.1). Tako ohišjem naprav in prevodnim delom inštalacij zagotovimo enak električni potencial 0 V in onemogočimo nevarne napetosti med njimi v slučaju, če bi zaradi okvare katere od naprav, njeno ohišje pridobilo visok električni potencial. Nekaj več bomo o tem zvedeli pri obravnavi zaščite človeka pred nevarnostmi dotikov kovinskih delov hišnih inštalacij, ki bi lahko bili na nevarnih električnih potencialih.