1.5.4 ELEKTRIČNI TOK (I)

KAZALO

   

 

1.5.4.3 Jakost električnega toka

 

HITRE POVEZAVE

Definicija električnega toka
Pretok elektrine

 

SLIKA

Slika 1.5.4.3.1: Jakost toka 1 A

 

 
►  

Jakost električnega toka je določena s pretokom elektrine skozi prevodnik!

   
       
 

I =

Q

t

 (C/s = amper = A)      Q(C); t(s) 
   
       
 
►  

Enota za merjenje električnega toka je C/s. Imenujemo jo amper , označujemo pa z A.

   
       
 
►  

Tok 1 A teče pri pretoku elektrine 1 C/s.