2.1 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROGI V PRAKSI

KAZALO

   

 

2.1.1 GRAFIČNO PONAZARJANJE ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV

     
 
►  

Električne tokokroge ponazarjamo v tehnični dokumentaciji z električnimi shemami.

   
►  

Elemente električnih tokokrogov v električnih shemah ponazarjamo z grafičnimi simboli.

 

 

SLIKA

Slika 2.1.1.1: Simboli električnega kroga

 

SLIKA

Slika 2.1.1.2: Shema električnega kroga