2.2 MERJENJE KOLIČIN ELEKTRIČNEGA TOKOKROGA

KAZALO

   

 

2.2.3 MERJENJE ELEKTRIČNE NAPETOSTI

     
 

►  

Električno napetost merimo z voltmetrom (V-metrom).

 

HITRE POVEZAVE

Merilno območje

 

SLIKA

Slika 2.2.3.1: V-meter a) in simbol V-metra b)

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.2.3.1: Voltmeter

 

SLIKA

Slika 2.2.3.2: Shema merjenja napetosti

 
       
 

►  

Električno napetost merimo tako, da V-meter priključimo na sponki (točki), med katerima želimo ugotoviti napetost oziroma tako, da V-meter priključimo vzporedno na izvor napetosti ali porabnik v električnem krogu.

   
       
 

►  

Pri uporabi večnamenskega merilnika izberemo eno od merilnih območij za odčitavanje napetosti. Pri tem moramo biti pozorni na vrsto in pričakovano velikost napetosti velikost napetosti, pri merjenju enosmerne napetosti pa še na njeno polariteto.