2.2 MERJENJE KOLIČIN ELEKTRIČNEGA TOKOKROGA

KAZALO

   

 

2.2.4 MERJENJE ELEKTRIČNEGA TOKA

     
 

►  

Električni tok merimo z ampermetrom (A-metrom).

 

HITRE POVEZAVE

Priključitev ampermetra

Merilno območje

 

SLIKA

Slika 2.2.4.1: A-meter a) in simbol A-metra b)

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.2.4.1: Ampermeter

 

SLIKA

Slika 2.2.4.2: Shema merjenja električnega toka

 
       
  Če želimo električni tok izmeriti, ga moramo speljati skozi A-meter    
       
 

►  

A-meter vključimo v električni tokokrog zaporedno s porabnikom in izvorom napetosti.

   

 

     
 

►  

Pri uporabi večnamenskega merilnika izberemo merilno območje za odčitavanje toka. Pri tem moramo biti pozorni na vrsto in pričakovano velikost toka, pri enosmernem toku pa še na njegovo smer.