2.3.1 ODVISNOST TOKA OD ELEKTRIČNE NAPETOSTI

KAZALO

   

 

2.3.1.2 Električna prevodnost (G)

     
 
►  

S tokom, ki ga požene enota napetosti med sponkama porabnika je definirana električna prevodnost porabnika (G).s

HITRE POVEZAVE

Tok, ki ga požene enota napetosti

Električni tok skozi porabnika

Količinska enačba

Simens
Linearni zakon upora

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

G =

I

U

 (A/V)          I(A); U(V) 
alidtudi

G =

1

R

(S)          R(Ω)
 
     
►  

Električna prevodnost je določena z obratno vrednostjo upornosti.

Enota za prevodnost je A/V, je izvedena enota, imenujemo pa jo simens (S).  

     
 

Dobljene tri enačbe omogočajo računanje upornosti, toka ali napetosti v električnem tokokrogu in predstavljajo enega od temeljnih zakonov elektrotehnike. Pravimo mu Ohmov zakon.

 
     
 

Velika električna prevodnost je za električne vodnike najbolj iskana lastnost.

 
     

Primer 2.3.1.2.1:

     
 

I =

 G · U

 (A)          G(S); U(V) 

 

 
     
 
►  

Električni tok skozi porabnik je premo sorazmeren z električno prevodnostjo porabnika in napetostjo na sponkah porabnika.

 
     
  Če v količinske enačbe vstavljamo fizikalne količine v osnovnih enotah, dobimo tudi količino, ki jo računamo, v osnovni enoti.  
   
A  = 

V

Ω

Ω = 

V

A

V = A · Ω