2.3.2 U-I KARAKTERISTIKE UPOROV IN PORABNIKOV

KAZALO

   

 

2.3.2.1 Linearni porabniki

     
 
►  

Grafičnemu prikazu odvisnosti toka od napetosti pravimo U-I karakteristika upora ali porabnika.

     
►  Električnim porabnikom z linearno U-I karakteristiko pravimo linearni porabniki.  
     
►  Čim manjša je upornost (večja prevodnost) porabnika tem večja je strmina U-I karakteristike in obratno.  
     
►  Za linearne porabnike veljajo vse tri navedene enačbe Ohmovega zakona.  

HITRE POVEZAVE

U-I karakteristika

 

SLIKA

Slika 2.3.2.1.1: U-I karakteristike linearnih porabnikov

 

SLIKA

Slika 2.3.2.1.2: U-I karakteristika nelinearnega porabnika

 
 
       
 

Linearni porabniki so predvsem kovinski vodniki, elektroliti, upori na osnovi kovinskih oksidov in podobno.