2.3.2 U-I KARAKTERISTIKE UPOROV IN PORABNIKOV

KAZALO

   

 

 

2.3.2.2 Nelinearni porabniki

     

Poskus 2.3.2.2.1.:

SLIKA

Slika 2.3.2.2.1: U-I karakteristika žarnice

 

SLIKA

Slika 2.3.2.2.2: U-I karakteristika diode

 

ANIMACIJA

Animacija 2.3.2.1.1: Nelinearni porabniki

 
 
 

Električnim porabnikom z nelinearno U-I karakteristiko pravimo nelinearni porabniki.

     
 

Na osnovi odvisnosti strmine U-I karakteristike linearnih porabnikov (sl. 2.3.2.1.1) lahko, z določeno previdnostjo, sklepamo:

 
     
 
►   V območju U-I karakteristike z večjo strmino je prevodnost nelinearnega porabnika večja (upornost manjša) in obratno.

     
 

Nelinearni porabniki so polprevodniški elektronski elementi in naprave, upori z napetostno odvisno upornostjo, žarnice, grelniki, …Iz oblike U-I karakteristike lahko sklepamo, kakšen značaj ima električna prevodnost ali upornost nelinearnega porabnika, zato so U-I karakteristike pogoste spremljevalke značilnih podatkov le-teh.

Tako npr. iz U-I karakteristike polprevodniške diode (sl. 2.3.2.2.2) razberemo, da ima dioda pri manjših napetostih od 0,7 V majhno prevodnost in toka praktično ne prevaja. Pri večjih napetostih od 0,7 V, pa je prevodnost diode velika in omogoča dobro prevajanje toka.

 
     
 
►   Za nelinearne porabnike enačbi Ohmovega zakona 2.3.2 in 2.3.3 ne veljata, ker temeljita na dejstvu R = kost in I U.

     
 

Upornost ali prevodnost nelinearnega porabnika pa lahko, kljub nelinearnosti, izračunamo v poljubni točki U-I karakteristike na osnovi točki pripadajoče napetosti in toka ter definicijske enačbe za upornost 2.3.1. Tako je upornost žarnice za točki A in B (sl. 2.3.2.2.1):

 
     
 
RA = 
UA

IA
 = 
50 V

125 · 10-3 A
 =  400 Ω  
   
     
 
RB = 

UB

IB

 = 

200 V

250 · 10-3 A

 =  800 Ω