2 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROG

KAZALO

   

 

2.4 VODNIKI

     
  2.4.1 UPORNOST IN PREVODNOST VODNIKOV
2.4.2 VRSTE, UPORABA IN OZNAČEVANJE VODNIKOV

2.4.3 SUPERPREVODNIKI