2.4.1 UPORNOST IN PREVODNOST VODNIKOV

KAZALO

   

 

 

2.4.1.2 Odvisnost upornosti in prevodnosti od dimenzij vodnikov

     
  Poglejmo še, kako je električna upornost odvisna od dolžine in prereza vodnikov.  

HITRE POVEZAVE

Poskus

 

SLIKA

Slika 2.4.1.2.1: Vpliv dolžine na upornost vodnika

 

SLIKA

Slika 2.4.1.2.2: Vpliv prereza na upornost vodnika

 

ANIMACIJA

Animacija 2.4.1.2.1: Vpliv dolžine vodnikov na prevajanje toka

 

ANIMACIJA

Animacija 2.4.1.2.2: Vpliv prereza vodnikov na prevajanje toka

 
       
Poskus 2.4.1.2.1