2.6 UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA NA ŽIVA BITJA

KAZALO

   

 

2.6.3 PRVA POMOČ PRI NESREČI Z ELEKTRIČNIM TOKOM

     
 

Življenje ponesrečenca z električnim tokom je odvisno tudi od hitre in pravilno izvajane prve pomoči. Praviloma je potrebno:

   

HITRE POVEZAVE

Napetosti do 1000 V

Neprevodni predmeti

Izolirni predmeti

 
 
       
 
►  

čim hitreje prekiniti električni tok skozi telo ponesrečenca, (izklop stikala, varovalke, kabla, ... );

če prekinitev toka ni možna, vodnik, pri napetostih do 1000 V, previdno odstranimo s ponesrečenca z neprevodnim predmetom oziroma ga odmaknemo od naprave pod napetostjo, če se lahko ustrezno izoliramo;  
postavitev ponesrečenca v najugodnejši položaj za dihanje;  
oživljanje z umetnim dihanjem, masažo srca, ... vsaka sekunda je pri tem lahko neprecenljiva;  
►  klicanje nujne zdravniške pomoči – že takoj ob ugotovitvi nesreče.  

 
       
 

V primeru težjih nesreč z električnim tokom je mesto nesreče potrebno preventivno zavarovati.