2.7 DELO IN MOČ ELEKTRIČNEGA TOKA

KAZALO

   

 

 

2.7.1 ENERGIJA, DELO IN MOČ

     
  O energiji in delu smo nekaj že spregovorili:  

HITRE POVEZAVE

James Prescott Joule

James Watt

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.7.1.1: Daljnovod

 

PREVERI ZNANJE

Vprašanja z enim odgovorom

Vprašanja z več odgovori

 
       
 
►  

Energija je zmožnost opravljanja dela. Pojavlja se v različnih oblikah (toplotna, potencialna, kinetična, električna, svetlobna, kemijska, ... ) in lahko prehaja iz ene oblike v drugo.

 
Električna energija je energija elektrine ali naelektrenega telesa.  
Posledica spremembe oblike energije je vedno nek dogodek, ki mu pravimo delo.  

 
       
  Velikost energije telesa podamo z delom, ki je energijo v telesu nakopičilo oziroma ki ga telo lahko opravi, zato sta oznaki in osnovni enoti za merjenje energije in dela enaki.    
       
 
►  

Oznaka za energijo in delo je W.

 
Osnovna enota za merjenje energije in dela je džul (joule, J1).  

 
       
  Enoto J uporabljamo najpogosteje za toplotno delo, medtem ko sta se za mehansko in električno delo uveljavili enakovredni in enako veliki enoti Nm (njutonmeter) in Ws (vatsekunda).    
       
  1 J = 1 Nm = 1 Ws    
       
  Če želimo neko delo opraviti hitreje, je potrebno v enoti časa opraviti več dela.    
       
 
►  

Delu v enoti časa, pravimo moč (P).

 

 
       
 

P =

W

t

 (W)    (J/s = Ws/s = W)    W(Ws);    t(s)
   
       
 
►  

Osnovna enota za merjenje moči je vat (watt , W2).

 

 
   
 

1 Joule, angleški fizik

2 Watt, škotski inženir