2.7.2 ELEKTRIČNO DELO (W)

KAZALO

   

 

2.7.2.1 Pojem električnega dela

     

►  

Za delovanje električnih porabnikov, ki opravljajo določeno delo, je potreben električni tok.

 
Električno delo W je delo prenosa elektrine Q pod vplivom električne napetosti U.  

HITRE POVEZAVE

Ekvivalentna upornost
Električno delo
Joulov zakon

 

SLIKA

Slika 2.7.2.1.1: Električno delo