2.7.2 ELEKTRIČNO DELO (W)

KAZALO

   

 

2.7.2.3 Merjenje električnega dela

     
 

Neposredno merjenje električnega dela

 

HITRE POVEZAVE

Merilni mehanizem števca

Meritev dela, manjšega od desetinke kWh

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.7.2.3.1: Električni števec

 

SLIKA

Slika 2.7.2.3.1: Simbol števca in njegova vezava

 

SLIKA

Slika 2.7.2.3.2: Posredno merjenje električnega dela

 
       
 
►  

Električno delo merimo s števci kWh.

 
►  

Tokovni del števca vključimo v električni tokokrog enako kot A-meter (zaporedno s porabnikom), napetostni del pa kot V-meter.

 

 
       

Primer 2.7.2.3.1:
 

 
       
  Med karakterističnimi podatki števca kWh je tudi konstanta števca C.    
       
 
►  

Konstanta števca (C) pove, koliko vrtljajev naredi rotor števca pri opravljenem električnem delu 1 kWh.

 

 
       
  Z uporabo konstante števca lahko izmerimo tudi delo, ki je manjše od desetinke kWh:    
       
 

W =

n

C

 (kWh)    n(vrt.);    C(vrt./kWh)
   
       
       
 

Posredno merjenje električnega dela

   
       
  Posredno merjenje električnega dela temelji na merjenju napetosti, toka in časa ter računanju opravljenega dela:    
       
 

W = U · I · t

 (Ws)    U(V);    I(A);    t(s)