2.7.3 ELEKTRIČNA MOČ(P)

KAZALO

   

 

2.7.3.1 Pojem električne moči

     
►  

Električna moč P je določena z električnim delom W v enoti časa t.

 

HITRE POVEZAVE

Električna moč

Moči električnih izvorov in porabnikov

 
     
 

P =

W

t

 (W)    W(Ws);    t(s)
   
       
  Moči električnih izvorov in porabnikov v praksi so zelo različne.