2.7.3 ELEKTRIČA MOČ (P)

KAZALO

   

 

 

2.7.3.3 Merjenje električne moči

     
 

Neposredno merjenje električne moči

 

HITRE POVEZAVE

Napetostno-tokovna metoda merjenja upornosti in moči bremen

 
 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.7.3.3.1: W-meter

 

SLIKA

Slika 2.7.3.3.1: Simbol in priključitev W-metra

 

SLIKA

Slika 2.7.3.3.2: Posredno merjenje moči

 

ANIMACIJA

Animacija 2.7.3.3.1: Priključitev W-metra

 

ANIMACIJA

Animacija 2.7.3.3.2: Merjenje električne moči

 

 
       
 
►  

Neposredno merimo električno moč z električnimi vatmetri (W-metri, foto. 2.7.3.3.1).

 

 
       
 

Ker je električna moč premo sorazmerna z napetostjo in tokom (P = UI), je merilni mehanizem W-metra izveden tako, da je tudi prikazana vrednost merjenja premo sorazmerna z napetostjo in tokom. Zato ima W-meter, podobno kot števec kWh, tokovni in napetostni merilni del ter tokovni in napetostni par priključenih sponk (sl. 2.7.3.3.1).

   
       
       
 
►  

Tokovni del W-metra vključimo v električni tokokrog tako kot A-meter (zaporedno s porabnikom), napetostni del pa kot V-meter.

 

 
       
 

Razen na pravilno priključitev moramo paziti tudi na merilno območje W-metra. Toda POZOR! Enaka električna moč, npr. 1000 W, je lahko določena s produktom zelo različnih napetosti in tokov:

   
       
 

1000 W = 1 V · 1000 A,
1000 W = 100 V · 10 A,
1000 W = 1000 V · 1 A,
1000 W = 10000 V · 0,1 A,

   
       
 

To pomeni, da pri neprekoračenem merilnem območju moči 1000 W lahko prekoračimo napetostno ali tokovno merilno območje W-metra.

   
       
 
►  

Preden priključimo W-meter, moramo glede na pričakovano moč, napetost in tok izbrati ustrezno merilno območje moči, napetosti in toka.

 

 
       
 

Merilna območja so označena na skali (analogni W-meter) ali ob izbirnem stikalu W-metra (foto. 2.7.3.3.1).

   
       
       

Posredno merjenje električne moči

   
       
 

Posredna metoda merjenja električne moči temelji na merjenju napetosti in toka (sl. 2.7.3.3.1) in računanju moči na osnovi znane enačbe (sl. 2.7.3.3.2). Na ta način merimo moč, če nimamo možnosti direktnega merjenja ali če želimo pri merjenju imeti pregled tudi nad napetostjo in tokom. Točnost merjenja moči je v tem primeru odvisna od točnosti merjenja napetosti in toka in, kot bomo ugotovili pri sestavljenih električnih tokotokokrogih, od načina priključitve V-metra in A-metra.