2.7.5 PRETVARJANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

KAZALO

   

 

 

2.7.5.6 Izkoristek sistema pretvornikov energije 

 

     
 

Pogosto je potrebno obliko energije od razpoložljive do želene pretvoriti večkrat in jo tudi prenesti od pretvornika do pretvornika. Značilen primer takega večkratnega pretvarjanja je že primer z električno energijo, če jo spremljamo od elektrarne do porabnika (sl. 2.7.5.6.1). Podobnih primerov je v praksi veliko, zato je zanimivo in tudi potrebno vedeti, kolikšen je izkoristek sistema pretvornikov in prenosnih poti, ki so v »navezi« od razpoložljive do končne oblike energije.

 

SLIKA

Slika 2.7.5.6.1: Izkoristek sistema pretvornikov energije

 

SLIKA

Slika 2.7.5.6.2: Črpanje vode  

 

SLIKA

Slika 2.7.5.6.3: Transportni trak

 

 

 

 

 
       
 

Vsak pretvornik in prenos energije v sistemu ima svoj izkoristek. V sistemu nastajanja in prenosa električne energije v osnovi sodelujejo turbina, reduktor in prenosnik vrtljajev na generator, generator in električno omrežje, zato lahko zapišemo:

   
       
 

Z namenom, da dobimo izkoristek sistema, zmnožimo med seboj leve in desne strani enačb za izkoristek posameznega pretvornika ter produkta izenačimo:

   
       
 

Upoštevajmo, da so pretvorniki in prenosne poti energije v zaporedni navezi, in zato velja, da je izhodna moč predhodnega člena enaka vhodni moči naslednjega člena:

   
 

 

   
    Ptizh=  Prvh ;            Prizh=  Pgvh ;       in      Pgizh=  Povh .    
       
  Desno stran predhodne enačbe lahko torej s krajšanjem poenostavimo v obliko:    
 
ηt ·  ηr · ηg · ηo 
 =
Poizh

Povh
   
       
 

Ker je z razmerjem moči na izhodu in vhodu sistema podan izkoristek sistema, lahko zapišemo splošno enačbo za njegov izkoristek:

   
       
 
 

η =

 η1 · η2 · η3· ... ηn
   
       
 
►  

Izkoristek sistema pretvornikov in prenosnih poti energije je določen s produktom izkoristkov posameznih pretvornikov in prenosnih poti energije.

 

 
       
       
 

Mehansko delo se opravlja tudi pri rotacijskih gibanjih teles, toda za osnovno spoznavanje primerov mehanskega dela električnega toka bodo zadostovale že navedene ugotovitve in enačbe.

   
       
       

Primer 2.7.5.6.1:

   
       

Primer 2.7.5.6.2:

       
       

Primer 2.7.5.6.3: