3.1.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI VZPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

3.1.2.3.1 Računanje tokov v vzporednem tokokrogu

     
     

SLIKA

Slika 3.1.2.3.1.1: Toki v vzporednem tokokrogu

 
 

V vzporedni vezavi so porabniki priključeni na isto napetost (slika), zato so toki skozi posamezne porabnike:

     
       
 
  I1   =   U   =   12   =   12 · 10-3 A   =   12 mA
R1 103
  I2   =   U   =   12   =   4 mA
R2 3 · 103
  I3   =   U   =   12   =   8 mA
R3 1,5 · 103
   
       
 

Tok, ki teče iz izvora, je vsota tokov v vzporednih porabnikih:

     
       
  I = I1 + I2 + I3 = 24 mA