3.1 VZPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

 

3.1.3. DIAGNOSTIKA TEHNIČNIH PROBLEMOV

     
 

V splošni in elektrotehniški praksi ne deluje vedno vse tako, kot bi želeli. Vzroki za odstopanje delovanja elektroenergetskih in elektronskih naprav od želenega so lahko različni:

   

SLIKA

Slika 3.1.3.1: Diagnostika napake

 

ANIMACIJA

Animacija 3.1.3.1: Diagnostika napake

 
       
 
  • prekinitev, slab stik ali kratek stik vodnikov in pregorela varovalka,
  • izvor napetosti ne deluje ali ne deluje pravilno,
  • okvara posameznega elektronskega elementa, …
  • nepravilno vstavljen oziroma priključen sestavni del in podobno.
   
       
 
► 

Procesu, pri katerem na osnovi znanja in izkušenj iščemo mesto in vzrok problema ter način za njegovo rešitev, pravimo diagnosticiranje1 problema.

   
►  

Rezultatu diagnosticiranja pravimo diagnoza2 problema.

 

 
       
 

Diagnosticiranje ima v elektrotehniški praksi izreden pomen in sodi, poleg snovanja naprav, med temeljne naloge dela elektrotehnikov in elektroinženirjev. Žal pa za ta opravila ni nobenih formul ali točno določenih korakov in pravil. Je le skozi izkušnje preverjeno jasno razumevanje pravil električnih tokokrogov, ki vodi v izurjenost, sposobnost in kompetentnost3 strokovnjaka glede hitre postavitve pravilne diagnoze.

     
       

Primer:

 
       
       
       
       
     
 

1 gr. diagignoskein, spoznavati kaj

2 gr. diagnosis, spoznanje

3 lat. competentia, pristojnost