3.2.2.3 RAČUNANJE KOLIČIN V ZAPOREDNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

 

3.2.2.3.4 Predupor

     
 

Z delitvijo napetosti izvora lahko zagotovimo potrebne električne potenciale v različnih točkah elektronskih vezij in električnih naprav. Pogosto tudi na ta način porabniku, ki ima nazivno napetost nižjo od izvora napetosti, zagotovimo potrebno delovno napetost.

   

HITRE POVEZAVE

Razširitev merilnega območja voltmetra

 

SLIKA

Slika 3.2.2.3.4.1: Bistvo predupora

 

ANIMACIJA

Animacija 3.2.2.3.4.1: Bistvo predupora

 

SLIKA

Slika 3.2.2.3.4.2: Priključitev porabnika s preduporom

 

SLIKA

Slika 3.2.2.3.4.3: Predupor V-metra

 

VIDEO

Video 3.2.2.3.4.1: Razširitev merilnega območja V-metra

 

ANIMACIJA

Animacija 3.2.2.3.4.2: Razširitev merilnega območja V-metra

 

SLIKA

Slika 3.2.2.3.4.4: V-meter z več merilnimi območji

 

ANIMACIJA

Animacija 3.2.2.3.4.3: Enačbe za predupor

 

ANIMACIJA

Animacija 3.2.2.3.4.4: Obračanje enačbe za predupor 1

 

ANIMACIJA

Animacija 3.2.2.3.4.5: Obračanje enačbe za predupor 2

 

ANIMACIJA

Animacija 3.2.2.3.4.6: Obračanje enačbe za predupor 3

 

ANIMACIJA

Animacija 3.2.2.3.4.7: Izpeljava enačbe za predupor

 
       
 
Uporu, ki v zaporedni vezavi s porabnikom omogoča priključitev porabnika na napetost izvora, ki je višja od nazivne napetosti porabnika, pravimo predupor (RP).  

 
       

Bistvo predupora prikazuje sl. 3.2.2.3.4.1, značilna primera uporabe predupora pa sta zagotovitev delovne napetosti npr. svetlečim diodam in razširitev merilnega območja V-metra.

     
       

Primer:

 
       

Primer:

 
       
  Pri večnamenskih merilnikih izbiramo različna napetostna merilna območja v bistvu tako, da s preklopnikom izbiramo ustrezne, v merilnik vgrajene, predupore. Načelno shemo takega merilnika s petimi napetostnimi merilnimi območji prikazuje sl. 3.2.2.4.6. Predupori V-metrov imajo velike, točno določene upornosti z majhnim temperaturnim koeficientom. V večnamenskih merilnikih, in tudi sicer, imajo praviloma obliko plastnega ali žičnega upora.