3.2.2.3 RAČUNANJE KOLIČIN V ZAPOREDNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

 

3.2.2.3.5 Delilnik napetosti

     
  Ročno nastavljivi delilnik napetosti    

SLIKA

Slika 3.2.2.3.5..1: Delilniki napetosti v praksi

 

SLIKA

Slika 3.2.2.3.5.2: S svetlobo krmiljen delilnik napetosti

 

SLIKA

Slika 3.2.2.3.5.3: Z gladino tekočine krmiljen delilnik napetosti

 

VIDEO

Video 3.2.2.3.5.1: Delilnik napetosti

 
       
 

Elektronsko krmiljenje npr. jakosti zvoka pri ojačevalnikih, števila vrtljajev npr. pri vrtalnikih, temperature ogrevanja, jakosti svetlobe, ... najpogosteje temelji na signalu o omenjenih količinah v obliki ročno nastavljive električne napetosti. Kot bomo ugotovili, lahko takšno napetost zagotovimo tudi z deljenjem napetosti oziroma z delilniki napetosti. Nekaj primerov iz prakse, kjer »zadaj tiči« tak delilnik napetosti, prikazuje sl. 3.2.2.3.5.1.

     
       

Primer 3.2.2.3.5.1:
 

 
       
 
Zaporedno vezavo uporov (sl. a) lahko uporabimo kot nastavljivi stopenjski delilnik napetosti s končnim številom različnih izhodnih napetosti med 0 in U.  
Upor z drsnim odcepom lahko uporabimo kot nastavljivi zvezni delilnik napetosti z neskončnim številom možnih različnih izhodnih napetosti med 0 in U.  

 
       
 

Izhodne napetosti opisanih delilnikov nastavljamo ročno (glasnost radia, temperaturo na termostatu, število vrtljajev vrtalnika, ...). Stopenjskim delilnikom pravimo tudi atenuatorji1, zveznim pa potenciometri2 (sl. 3.2.2.3.5.1 in sl. 3.2.2.3.5.4).

     
       
       
       
  Samodejno nastavljivi delilnik napetosti    
       
 

V regulacijski in merilni tehniki potrebujemo tudi samodejno oblikovanje napetostnih signalov o temperaturi, svetlobi ali drugi fizikalni količini.

     
       
 
Delilnik napetosti s svetlobno, temperaturno, ... odvisno upornostjo je s svetlobo, temperaturo, ... krmiljen zvezni delilnik napetosti.  

 
       

Primer 3.2.2.3.5.2:
 

 
       
 

Delilnike napetosti, katerih izhodna napetost U0 je analogna velikosti druge fizikalne količine, uporabljamo za regulacijo te količine (samodejno uravnavanje npr. sobne temperature) ali posredno merjenje te količine (npr. temperature, tudi na daljavo). Primer daljinskega merjenja višine gladine goriva v tanku avtomobila prikazuje sl. 3.2.2.3.5.3.

     
       
       
     
 

1 Atenuacija = zmanjšanje jakosti oziroma velikosti.

2 Nastavljalnik električnega potenciala.