3.2.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI ZAPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

 

3.2.2.4 Moč zaporedne vezave

     
 

Tudi v primeru zaporednih porabnikov je moč posameznega porabnika določena z napetostjo na porabniku in tokom porabnika po enačbi:

   

SLIKA

Slika 3.2.2.4.1: Moč zaporedne vezave porabnikov

 

SLIKA

Slika 3.2.2.4.2: Moč zaporedne vezave porabnikov

 

SLIKA

Slika 3.2.2.4.3: Primer

 
 
       
 

P = U · I

   
       
 

Skozi zaporedne porabnike je isti električni tok (slika 3.2.2.4.1), zato sklepamo:

   
       
 
Največja moč v zaporedni vezavi je na porabniku z največjim padcem napetosti oziroma z največjo upornostjo!  

 
       
 

Tudi zaporednim porabnikom mora energijo in moč, vsakemu posebej, zagotoviti izvor napetosti.

   
       
 
Moč delovanja izvora napetosti je enaka vsoti moči delujočih zaporednih porabnikov.  
Skupna moč zaporednih porabnikov je enaka vsoti moči posameznih porabnikov.  

 
       
 

Ugotovljeno potrjuje tudi matematika. Za zaporedne porabnike na sliki 3.2.2.4.1 lahko napišemo enačbo napetostne zanke:

   
       
 

U = U1 + U2 +U3 + ...

   
       
 

Če levo in desno stran enačbe pomnožimo s skupnim tokom I:

   
       
 

U · I = U1· I + U2· I + U3· I + ...

   
       
 

dobimo enačbo moči.

   
       
 

P =

P1 + P2 + P3 + ...

   (W)
 

Enačba 3.2.2.4.1

   
P1 (W); P2 (W); ...
   
       
 

Porazdelitev moči na zaporedne porabnike je pomembna tako na področju elektroenergetike kot elektronike, saj, kot bomo videli pri obravnavi realnih električnih tokokrogov, na ta način ugotovimo tudi delež moči izvorov napetosti, ki je potrebna za prenos energije do porabnikov zaradi padca napetosti na vodnikih, notranji upornosti izvorov, ...

     
       

Primer 3.2.2.4.1:

 
       
 

Iz do sedaj ugotovljenega o moči na zaporednih porabnikih pa lahko, ob pomoči slike 3.2.2.4.2, izluščimo še eno zanimivo, mogoče tudi nepričakovano dejstvo:

     
       
 
Povečanje števila zaporednih porabnikov, katerega posledica je povečanje skupne upornosti, »zahteva« od izvora manj moči.  

 
       
  3.2.2.4.1 Krmiljenje moči električnih grelnikov