3 VEZAVE PORABNIKOV V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

 

3.3 SESTAVLJENA VEZAVA PORABNIKOV

     
 

Delovanje elektroenergetskih in predvsem elektronskih naprav temelji, praviloma, na množici ustreznih tokov in napetosti, ki jih lahko zagotovimo le z ustreznim prepletanjem vzporednih in zaporednih vezav elementov oziroma porabnikov naprave. Tako prepletanje osnovnih vezav tvori sestavljeno vezavo elementov oziroma porabnikov.

 

HITRE POVEZAVE

Sestavljene vezave bremen
 

SLIKA

Slika 3.3.1: Primera sestavljenega načina

 

SLIKA

Slika 3.3.2: Sestavljen način skupne napetosti

 

SLIKA

Slika 3.3.3: Sestavljen način skupnega toka

 

REŠENI PRIMERI

Rešeni primeri
 

PREVERI ZNANJE

Vprašanja z enim odgovorom

Vprašanja z več odgovori
Reši računsko nalogo

 
 
   
►  

Trije ali več porabnikov so vezani na sestavljen način, če vezava vsebuje oblike vzporedne in zaporedne vezave (slika 3.3.1)!

V posameznih delih sestavljene vezave so prisotne značilnosti skupne napetosti (slika 3.3.2) ali skupnega toka porabnikov (slika 3.3.3)!

 

 
     
  3.3.1 SESTAVLJENE VEZAVE PORABNIKOV V PRAKSI
3.3.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI SESTAVLJENIH TOKOKROGOV