3.3.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI SESTAVLJENIH TOKOKROGOV

KAZALO

   

 

 

3.3.2.1 Splošne lastnosti sestavljenih tokokrogov

   

Poskus 3.3.2.1.1:

VIDEO

Video 3.3.2.1.1: Sestavljena vezava porabnikov

 

ANIMACIJA

Animacija 3.3.2.1.1: Sestavljena vezava porabnikov

 

VIDEO

Video 3.3.2.1.2: Osnovni zakoni električnih tokokrogov

 
       
 
►  

Električnim tokokrogom s sestavljeno vezavo električnih porabnikov ali elementov in izvorov pravimo sestavljeni električni tokokrogi.

 
 

 

   
 

Zaradi zelo velikega števila možnih izvedb sestavljenih vezav v praksi, je kaj več oziroma bolj podrobno glede lastnosti tovrstnih tokokrogov, na tej ravni, težko reči. Zato bo najbolje, da jih od-krivamo in spoznavamo kar na konkretnih praktičnih primerih, kar nekaj pa jih bomo obdelali že v okviru tega poglavja.