3.3.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI SESTAVLJENIH TOKOKROGOV

KAZALO

   

 

 

3.3.2.5 Moč sestavljene vezave porabnikov

FOTOGRAFIJA

Fotografija 3.3.2.5: Upori različnih moči

 
 
 

Kljub temu, da so sestavljene vezave bolj domena elektronike, kjer nimamo opravkov z večjimi močmi, pa je poznavanje moči tudi v sestavljenih tokotokokrogih pomembno, predvsem iz dveh razlogov:

   
 

 

   
 
►  

Poznavanje potrebne moči posameznega elementa je pomembno zaradi dimenzioniranja samega elementa (fotografija 3.3.2.5.1)!

Miniaturizacija elektronskih vezij narekuje manjšo porabo energije, torej manjšo moč delovanja posameznega elementa in manjšo skupno moč oziroma potrebno moč izvora!

 

 
       
  Tudi porabnikom sestavljene vezave mora energijo in moč, vsakemu posebej, zagotoviti izvor napetosti.    
       
 
►  

Moč delovanja izvora napetosti je enaka vsoti moči delujočih porabnikov sestavljene vezave!

Skupna moč porabnikov sestavljene vezave je enaka vsoti moči posameznih porabnikov!

 

 
       
  Velja torej podobno, kot smo spoznali že v vseh dosedanjih vezavah porabnikov:    
       
 
  P = P1 + P2 + P3 . . .   
 (W) 
P1 (W);  P2 (W); P3 (W);  . . .    
       

Primer: