3 VEZAVE PORABNIKOV V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

3.4 REALNOST ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV

 
 
 
 
 
 
 
 
►  

Idealnih električnih tokokrogov ni.

Električnim tokokrogom, v katerih ustrezno upoštevamo neidealnosti njihovih sestavnih delov, pravimo realni električni tokokrogi.

 

 
       
       
 

3.4.1 Notranja upornost naprav
3.4.2 Realni izvori napetosti
3.4.3 Realni tokokrog z dolgimi vodniki

3.4.4 Realnost merjenja