3.4.2 REALNI IZVORI NAPETOSTI

KAZALO

   

 

 

3.4.2.3 Notranja upornost baterij

     
 

V baterijah galvanskih členov in akumulatorskih celic so, glede na potrebe po napetosti in toku, členi ali celice vezani zaporedno, vzporedno ali sestavljeno (slika 3.4.2.3.1).Ker idealizirani izvor napetosti Uo nima upornosti (predstavlja kratek stik), ga pri ugotavljanju notranje upornosti baterije preprosto »spregledamo«. Tako dobimo »čiste« vezave notranjih upornosti členov, za katere lahko nadomestno upornost po pravilih omenjenih vezav določimo tudi na pamet.

 

SLIKA

Slika 3.4.2.3.1: Notranje upornosti baterij

 

ANIMACIJA

Animacija 3.4.2.3.1: Zaporedna vezava realnih virov

 

ANIMACIJA

Animacija 3.4.2.3.2: Vzporedna vezava realnih virov

 
 
►  

Notranja upornost baterije z vzporedno vezavo galvanskih členov (sl. a) je enaka kvocientu med notranjo upornostjo enega člena in števila členov.

►   Notranja upornost baterije z zaporedno vezavo galvanskih členov (sl. b) je enaka produktu med notranjo upornostjo enega člena in števila členov.
Notranja upornost baterije z vzporedno in zaporedno vezavo galvanskih členov (sl. c) je enaka kvocientu med upornostjo veje zaporednih členov in števila vzporednih vej baterije.

 
       
 

Podobno velja tudi za panele sončnih celic ter vezave baterij v večje in močnejše napajalne sisteme.