3.4.2 REALNI IZVORI NAPETOSTI

KAZALO

   

 

3.4.2.5 Moč in izkoristek realnega izvora napetosti

     
     
 
►  

Notranja upornost izvora je porabnik določenega dela moči izvora.

HITRE POVEZAVE

50 %

Prilagoditi

Primer 3.4.2.5.2

Rb >> Rn

 

SLIKA

        Uo = 60 V; Rn = 9 Ω;

Slika 3.4.2.5.1: Moč realnega izvora napetosti

 

SLIKA

Slika 3.4.2.5.2: Obremenitve realnih izvorov

 
 
Ib=
Uo

Rn + Rb
 ,     
Ub = Ib
·
Rb
,      
Pb = Ub
·
Ib
 ,       
Pn = Un
·
Ib
   
 
      Po = Uo·Ib         in
            η=
Pb

Po
·
100
%
   
  Preglednica: 3.4.2.5: Tok, napetosti, moči in izkoristek realnega izvora    
       
 
Rb (Ω) Ib (A) Ub (V) Pb (W) Pn (W) Po (W) η (%)
  0 6,66 0 0 400 400 0
  3 5 15 75 225 300 25
  6 4 24 96 144 240 40
  9 3,33 30 100 100 200 50
  12 2,86 34,3 98 73 171 57,3
  15 2,50 37,5 93,7 56,3 150 62,5
  18 2,22 40 88,9 44,1 133 66,8
  42 1,18 49,6 58,5 12,1 70,6 82,9
  84 0,65 54,6 35,5 3,2 38,7 91,7
   
 

 

   
 
►  

Proizvajana moč realnega izvora Po se razdeli na breme in notranjo upornost izvora napetosti.

ReaIni izvor daje bremenu največji delež proizvajane moči, če je upornost bremena enaka notranji upornosti izvora.
Breme, katerega upornost je enaka notranji upornosti izvora, je prilagojeno na največjo razpoložljivo moč izvora.
Izkoristek izvora s prilagojenim bremenom je le 50 %.

 
 

 

   
  Medsebojno prilagajanje izvorov napetosti in bremen v praksi    
       
 

Če želimo od realnega izvora iztržiti največji možni delež proizvajane moči, moramo breme prilagoditi na notranjo upornost izvora tako, da velja Rb  = Rn ..

   
       

Primer 3.4.2.5.1:

 
       
 
►  

Prilagajanju bremen na izvore napetosti na način Rb >> Rn pravimo napetostna prilagoditev.

Elektroenergetski sistem je sistem z napetostno prilagoditvijo