3.4.3 REALNI TOKOKROG Z DOLGIMI VODNIKI

KAZALO

   

 

 

3.4.3.1 Realnost vodnikov v električnem tokokrogu

SLIKA

Slika 3.4.3.1.1:Padec napetosti na vodnikih

 

SLIKA

Slika 3.4.3.1.2: Nadomestni tokokrog realnega tokokroga z upornostmi vodnikov

 

SLIKA

Slika 3.4.3.1.3: Priključitev oddaljenih porabnikov

 

Poskus 3.4.3.1.1:

 
       
 

Napetost na sponkah bremena je torej v primeru daljših vodnikov lahko občutno manjša od napetosti na sponkah obremenjenega izvora (Ub). Zato jo označimo z U'b. Ne zanemarljiv del napetosti in moči izvora se v takem primeru porabi tudi za utiranje poti toku skozi vodnika.

   
       
  Nadomestni tokokrog z realnimi vodniki    
       
 

Ob upoštevanju spoznanj iz poskusa 3.4.3.1 lahko narišemo nadomestni tokokrog realnih razmer v električnem tokokrogu z daljšimi vodniki (sl. 3.4.3.1.2) in napišemo enačbo napetosti:

   
       
   Ub = Uv + U'b + Uv = U'b+ 2 · Uv    ali    
       
  U'b= Ub -2 · Uv    
       
 
►  

Realno obravnavani enostavni električni tokokrog z daljšimi vodniki je zaporedni tokokrog.

Napetost obremenjenega izvora se v električnem tokokrogu z daljšimi vodniki razdeli na vodnika in porabnik.
Napetost na porabniku je manjša od napetosti obremenjenega izvora za padec napetosti na vodnikih.
Padec napetosti na vodnikih je premo sorazmeren s tokom in upornostjo vodnikov.

 
       
 
 Uv =  I · Rv
(V)
  I(A);  Rv(Ω)
   
  Enačba 3.4.3.1.1    
       
 

Zgornje ugotovitve seveda veljajo za vodnike vseh dolžin, le da je pri krajših vodnikih padec napetosti na njih lahko zanemarljiv. Spremembo napetosti na bremenu zaradi padca napetosti na obeh vodnikih pogosto označimo z Uv:

   
       
  Uv = 2 Uv      in tako dobimo enačbo napetosti na bremenu:    
 
 U'b = Ub - · Uv
(V)
  Ub(V) Uv(V)
   
  Enačba 3.4.3.1.2    
       
 

Padec napetosti na vodnikih je pri priključevanju porabnikov na oddaljene izvore napetosti lahko tolikšen, da je normalno delovanje porabnikov resno moteno ali celo onemogočeno.

   
       

Primer 3.4.3.1.2: