3.4.3 REALNOST MERJENJA

KAZALO

   

 

3.4.3.2 Dimenzioniranje vodnikov na padec napetosti

     
     
 
►  

Padcu napetosti na vodnikih, ki še omogoča delovanje porabnikov znotraj meja predpisane kakovosti, pravimo dopustni padec napetosti.

►  Dopustni padec napetosti v nizkonapetostnih omrežjih 400/ 230V je od 0,5 % do 3 %.

HITRE POVEZAVE

0,5 % do 3 %

Preglednica

Primer 3.4.3.2.2

 
 
 
       
  Dejanski padec napetosti na vodnikih v voltih izrazimo v odstotkih omrežne napetosti  Ub:    
 
Uv(%)=
Uv

Ub
·
100
(%)
Uv(V)Ub(V)
   
       
 
►  

Pri dimenzioniranju vodnikov na dopustni padec napetosti izračunamo in izberemo prerez vodnikov tako, da dejanski padec napetosti na vodnikih ne bo presegel dopustnega.

 
       
  Prerez vodnika izberemo na osnovi izračunanega iz preglednice standardiziranih prerezov vodnikov.    
       

Primer 3.4.3.2.1: