3.4.4 REALNOST MERJENJA

KAZALO

   

 

 

3.4.4.1 Vpliv merilnika na enostavni električni tokokrog

SLIKA

Slika 3.4.4.1.1: A-meter v enostavnem tokokrogu

 

SLIKA

Slika 3.4.4.1.2: V-meter v enostavnem tokokrogu

 
 

A-meter vključimo v električni tokokrog zaporedno s porabnikom, zato je nadomestna vezava realne-ga tokokroga z A-metrom zaporedni električni tokokrog (sl. 3.4.4.1.1). Na osnovi znanih lastnosti in zakonitosti zaporednega tokokroga lahko zapišemo:

   
 
RN = R + RA 
       I=
U

RN
 
       in      
 
UR   =  

U

  ·   R   =   U
RN 1   +   RA
 

R

   
       
 
►  

A-meter povzroči povečanje upornosti električnega tokokroga ter zmanjšanje toka in napetosti porabnika.

 
       
 

To sicer še ne pomeni, da bo porabnik v primeru priključitve A-metra začel odpovedovati. Izraz za UR pa zanesljivo opozarja na pomen in možne posledice naraščanja razmerja upornosti RA/R.

   
       
 
►  

V primeru R >> RA je vpliv A-metra na tok, napetost in delovanje porabnika ter točnost merjenja toka zanemarljiv.

V primeru RRA je vpliv A-metra na tok, napetost in delovanje porabnika ter točnost merjenja toka velik.

 
       
 

V-meter pa priključimo v električni tokokrog vzporedno s porabnikom, zato je nadomestna vezava realnega tokokroga z V-metrom vzporedna vezava porabnikov (sl. 3.4.4.1.2). Pri taki vezavi ni medse-bojne odvisnosti delovanja porabnikov, zato V-meter povzroči le neželeno spremembo toka izvora:

   
 
IV

IR
=
R

RV
          ->     IV
=
R

RV
·
IR
   
   
I= IR + IV=
IR+
R

RV
·
IR
=
IR·
R

RV
   
       
 
V-meter povzroči v enostavnem tokokrogu povečanje toka izvora.
V primeru R <<RV, vpliv V-metra na povečanje toka izvora zanemarljiv.
V primeru RRV, je vpliv V-metra na povečanje toka izvora lahko velik.

 
       
  Zadnja ugotovitev je pomembna za izvore napetosti z večjo notranjo upornostjo. V takem primeru povečanje toka izvora povzroči tudi opaznejše zmanjšanje napetosti bremena in točnosti merjenja napetosti na njem.    
  Pred vključitvijo A-metra in V-metra se je torej, še posebej v primeru trajnejših priključitev, treba prepričati o razmerju upornosti merilnikov in porabnika. Ker imajo merilniki pri različnih merilnih območjih različne notranje upornosti, je pred merjenjem treba upoštevati tudi to dejstvo.