3.4.4 REALNOST MERJENJA

KAZALO

   

 

 

3.4.4.2 Vpliv merilnika na sestavljeni električni tokokrog

SLIKA

Slika 3.4.4.2.1: A-meter v enostavnem tokokrogu

 
 

Sestavljeni električni tokokrogi so področje predvsem elektronskih vezij. Merjenje toka znotraj le-teh je redkejše, zaradi praviloma večjih upornosti elementov vezja pa je vpliv A-metra na delovanje vezja in potrebno točnost merjenja toka najpogosteje zanemarljiv.

   
 

Merjenje napetosti in električnih potencialov je v elektronskih vezjih bolj pogosto, »poseg« V-metra pa lahko vpliva na njihovo delovanje in točnost merjenja.

   
       

Primer 3.4.4.2.1:

 
       
 

Oceno smo sicer nekoliko poenostavili, saj je obravnavani delilnik napetosti sestavni del vezja. Zaradi zelo velike vhodne upornosti FET-tranzistorja pa je njegov vpliv na delilnik napetosti majhen, zato je taka ocena možna. V-meter bo torej pokazal napačno napetost (skoraj za polovico manjšo od dejanske). Ker pa potencial VG vpliva na delovanje tranzistorja, se močno spremenijo tudi preostali potenciali. Zato bo vezje v času priključitve V-metra delovalo nepravilno ali sploh ne bo delovalo.

   
 

V obravnavanem in podobnih primerih moramo uporabiti V-meter z zelo veliko notranjo upornostjo, in sicer več deset MΩ.