3.4.4 REALNOST MERJENJA

KAZALO

   

 

3.4.4.3 Realnost U-I metode merjenja upornosti, moči ...

HITRE POVEZAVE

Tokovno

Napetostno

 

SLIKA

Slika 3.4.4.3.1: U-I metoda merjenja − idealizirano

 
 
 
 
  Enakovrednost vezav merilnikov na sliki bi veljala le v primeru idealnih merilnikov (RA = 0 in RV = ∞).    
 
►  

Pri vezavi A-meter pred V-metrom meri V-meter pravo napetost UR, A-meter pa vsoto tokov porabnika in V-metra.

Vezava A-meter pred V-metrom je vezava s tokovno napako.
Sprejemljivo točnost U-I metode z izmerjenimi vrednostmi napetosti in toka lahko dosežemo le pri R << RV.
Pri vezavi V-meter pred A-metrom meri A-meter pravi tok IR, V-meter pa vsoto napetosti na porabniku in A-metru!
Vezava V-meter pred A-metrom je vezava s napetostno napako.
Sprejemljivo točnost U-I metode z izmerjenimi vrednostmi napetosti in toka lahko dosežemo le pri R >> RA.