4.2.1 ELEKTRIČNI KONDENZATOR

KAZALO

   

 

 

4.2.1.2 Odvisnost kapacitivnosti kondenzatorja

   
 

Praktične izvedbe kondenzatorjev so različne (fotografija 4.2.1.1). Njihova kapacitivnost ni vedno enostavno določljiva, zato se bomo seznanili s kapacitivnostjo izvedbe, ki sestoji le iz dveh vzporednih prevodnih plošč in dielektrika (slika 4.2.1.2.1).

 

SLIKA

Slika 4.2.1.2.1: Enostavni električni kondenzator

 

SLIKA

Slika 4.2.1.2.2: Kapacitivnost in dielektričnost

 

SLIKA

Slika 4.2.1.2.3: Uporaba odvisnosti kapacitivnosti

 

ANIMACIJA

Animacija 4.2.1.2.1: Kapacitivnost ploščatega kondenzatorja

 

ANIMACIJA

Animacija 4.2.1.2.2: Izpeljava enačbe za kapacitivnost ploščatega kondenzatorja

 
         
 

Za določitev kapacitivnosti takega kondenzatorja uporabimo enačbe 4.2.1, 4.1.4.1, 4.1.4.2 ter 4.1.2.2:

   
       
 
C = 
Q

U
 = 

D · A

E · d

 = 
ε0 · εr · E · A

E · d
ali    
       
 
C = ε0 · εr · 
A

d
(F)
 

Enačba 4.2.1.2.1

ε0 = 
C

Vm
 = 
F

m
 ;     A(m2);     d(m) 
   
       

 

►  

Kapacitivnost kondenzatorja je snovnogeometrijska lastnost.

►  

Kapacitivnost kondenzatorja je premo sorazmerna z dielektričnostjo dielektrika in površino plošč ter obratno sorazmerna z medsebojno razdaljo plošč.

 

 
     
 

Enačba 4.2.1.2.1 velja za kondenzatorje s homogenim električnim poljem ter določljivo površino in medsebojno razdaljo plošč (slika 4.2.1.2.1). V osnovi pa velja za vse kondenzatorje, da večjo kapacitivnost dobimo z večjo površino plošč in manjšo razdaljo med njimi.

 
     
 

Do zanimive ugotovitve pridemo pri dimenzijah kondenzatorja na sliki 4.2.1.2.2. Za tak primer lahko na osnovi enačbe 4.2.1.2.1 sklepamo:

 
     
 
►  

Kapacitivnost kondenzatorja pri A = 1 m2 in d = 1 m je določena z dielektričnostjo dielektrika kondenzatorja.

►  

Dielektričnost dielektrika kondenzatorja je določena s kapacitivnostjo kondenzatorja pri A = 1 m2 in d = 1 m.

 

     
 

Odvisnost kapacitivnosti (enačba 4.2.1.2.1) omogoča uporabo kondenzatorja tudi kot dajalnika signala, ki ga elektronsko vezje naprave preoblikuje v koristno informacijo (sliki 4.2.1.2.3).

 
     

Primer 4.2.1.2.1:

       

Primer 4.2.1.2.2:

 
       

Primer 4.2.1.2.3: