eOSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 (kazalo)

KAZALO

   

 

 

5 MAGNETNI POJAVI IN UČINKI

     
 

Elektromotorji, generatorji, transformatorji, kompasi, zvočniki, tuljave, mikrofoni, slušalke, magnetofoni, merilniki, magnetna dvigala, vpenjala, tipala … (sl. 5.1) so primeri električnih strojev, naprav in elementov, ki so močno udeleženi v našem vsakdanjiku. Z njihovo navedbo odkrivamo še eno zanimivo in pomembno področje elektrotehnike ter potrebo po nadaljnjem širjenju znanja o njej.

Področje znanja, ki je pred nami, je po zahtevnosti, značilnosti in načinu obravnave podobno področju elektrostatičnih pojavov. Obstaja pa bistvena razlika v povzročitelju pojavov, ki so osnova za delovanje omenjenih strojev in naprav. To je gibajoča se elektrina.

 

HITRE POVEZAVE

Magnetni pojavi

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.1: Magnetno
dvigalo

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.2: Električni
transformator

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.3: Zvočnik

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.4: Struna
električne kitare

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.5: Merilniki
avtomobila

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.6: Generatorji
elektrarne

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.7: Vlak

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.8: Magnetna resonanca

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.9: Polarni sij

 
 
       
►  

Pojavom, ki jih povzroča gibajoča se elektrina ali električni tok, pravimo magnetni1 pojavi, učinkom teh pojavov pa magnetni učinki.

 
       
  5.1 MAGNETNO POLJE
5.2 UPORABA MAGNETNIH UČINKOV
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

1 magnet, gr. magnes litos = kamen s privlačnimi lastnostmi; za železo, ki so ga našli stari Grki blizu maloazijskega mesta Magnezije (železova ruda magnetit)