5.1.1 POJEM IN LASTNOSTI MAGNETNEGA POLJA

KAZALO

   

 

5.1.1.3 Magnetne lastnosti toka v ravnem vodniku

HITRE POVEZAVE

Elektromagnet brez izraženih magnetnih polov

 

SLIKA

Slika 5.1.1.3.1: Poskus 5.1.1.3.1

 

SLIKA

Slika 5.1.1.3.2: Označevanje smeri toka

 

SLIKA

Slika 5.1.1.3.3: Pravilo desnega vijaka

 
 
 
 
 
 

 

Električni tok povzroča magnetno polje.  
Silnice magnetnega polja okrog ravnega tokovodnika imajo obliko koncentričnih1 krogov.  
Smer magnetnih silnic okrog tokovodnika je odvisna od smeri toka.  

 
       

Poskus 5.1.1.3.1: Električni tok povzroči usmeritev vrtljivih magnetnih igel
 

 
       
  Smer toka označujemo v prerezu vodnika z znakom »x«, če tok teče od nas, in z znakom ».«, če tok teče v prerezu vodnika proti nam.    
       
  Pri določanju smeri magnetnih silnic pa si pomagamo s priročnim pravilom desnega vijaka:    
       
 
Če desni vijak postavimo pred prerez tokovodnika tako, da je smer napredovanja vijaka enaka smeri toka v vodniku, kaže smer sukanja vijaka smer magnetnih silnic okrog tokovodnika.  
Tokovodnik je elektromagnet brez izraženih magnetnih polov.  

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

1 concentrucus, lat. = s skupnim središčem