5.1.1 POJEM IN LASTNOSTI MAGNETNEGA POLJA

KAZALO

   

 


5.1.1.5 Magnetne lastnosti električnega toka v navitju – ravni tuljavi

HITRE POVEZAVE

Magnetno polje v ravni dolgi tuljavi

Poskus 5.1.1.5.1

 

SLIKA

Slika 5.1.1.5.1: Magnetno polje tuljave

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Večjemu številu zaporednih ovojev vodnika električnega toka pravimo navitje ali tuljava.

   
       
 
Tuljava je pri enakem toku močnejši magnet kot en sam ovoj.  
Magnetna polja posameznih ovojev (tokovnih zank) tuljave se podpirajo.  
Smer magnetnih silnic in magnetna pola tuljave določimo podobno kot pri tokovni zanki s pravilom desnega vijaka.  
Magnetne lastnosti tuljave povzroča električni tok, zato ji pravimo elektromagnet.  
Elektromagneti imajo magnetne lastnosti le, če je skoznje električni tok.  
Na jakost in polariteto elektromagneta lahko vplivamo z velikostjo in smerjo toka ter številom ovojev.  

 
       
 

Elektromagneti omogočajo veliko različnih možnosti za delovanje električnih naprav, pa tudi njihovo varovanje, krmiljenje in podobno.