5.2 UPORABA MAGNETNIH UČINKOV

KAZALO

   

 

 

5.2.1 MAGNETNA SILA NA FEROMAGNETNA TELESA

     
 

Čeprav smo magnetne sile na feromagnetna telesa ugotavljali že v poskusu 5.1.1, izvedimo še takle poskus

   

SLIKA

Slika 5.2.1.1: Feromagnetno telo

 

ANIMACIJA

Animacija 5.2.1.1: Magnetna sila na feromagnetno telo

 

SLIKA

Slika 5.2.1.2: Električni zvonec, Rele, Slušalka

 

SLIKA

Slika 5.2.1.3: Magnetni vpenjalnik, Magnetni separator

 

VIDEO

Video 5.2.1.1: Magnetna sila na feromagnetna telesa 1

 

VIDEO

Video 5.2.1.2: Magnetna sila na feromagnetna telesa 2

 

VIDEO

Video 5.2.1.3: Magnetna sila med elektromagnetom in trajnim magnetom

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.2.1.1: Instalacijski odklopnik

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.2.1.2: Kontaktor

 
       

Poskus 5.2.1.:

 
       
 

Sila, ki v magnetnem polju deluje med magnetom in feromagnetnim telesom, je vedno privlačna sila.

 
Sprememba smeri magnetnih silnic ne vpliva na smer magnetne sile na feromagnetno telo.  
►  

Sila na feromagnetno telo v magnetnem polju ima vedno tako smer, da skuša skrajšati dolžino magnetnih silnic.

 

 
       
 

Za primer homogenega magnetnega polja med magnetom in feromagnetnim telesom (sl. 5.2.1.1) je ugotovljeno:

     
       
 

Magnetna sila na feromagnetno telo je premo sorazmerna s kvadratom gostote magnetnega pretoka in površino telesa pravokotno na magnetni pretok.

 

 
       
 
Fm  =  
B2

2 · μ0
 · A
 

 

   
       
 

Na magnetni sili, ki deluje na feromagnetna telesa, temelji delovanje široke palete električnih naprav, katerih značilne primere prikazuje sl. 5.2.1.2 in 5.2.1.3. Načina delovanja večine teh naprav ni težko razbrati iz slik, če upoštevamo, da:

     
       
 

Magnetna sila deluje le na predmete iz feromagnetne snovi.

 
Sila elektromagneta je odvisna od prisotnosti in velikosti toka.  
►  

Na magnetno silo lahko vplivamo z usmerjanjem magnetnih silnic (sl. 5.2.1.3 d).