5.2 UPORABA MAGNETNIH UČINKOV

KAZALO

   

 

5.2.4 MAGNETNA SILA MED VZPOREDNIMA TOKOVODNIKOMA

     
 

V takem primeru sta tokovodnika v magnetnem polju drug drugega in magnetna sila deluje na oba:

   

HITRE POVEZAVE

Privlačevanje, odbijanje

Magnetna sila med vodnikoma

 

SLIKA

Slika 5.2.4.1: Sila med vzporednima tokovodnikoma

 
 
       
 

Pri isti smeri električnega toka skozi vzporedna vodnika se vodnika privlačujeta.

 

Pri nasprotni smeri električnega toka skozi vzporedna vodnika se vodnika odbijata.

 

Sočasna sprememba smeri tokov v obeh vodnikih ne vpliva na smer magnetnih sil med vodnikoma

 
► 

Magnetna sila med vzporednima vodnikoma z enakima električnima tokoma je premo sorazmerna s kvadratom toka in dolžino vodnikov ter obratno sorazmerna z medsebojno razdaljo vodnikov.

 

 
       
 

Magnetna sila med vzporednima tokovodnikoma je osnova za delovanje nekaterih analognih merilnikov in mednarodno definicijo toka 1 A:

     
       
 
► 

Po dveh vzporednih, ravnih in neomejenih vodnikih, postavljenih v vakuumu v medsebojni razdalji 1 m, tečeta toka 1 A, če se vodnika po dolžinski enoti privlačujeta ali odbijata s silo 2 · 10-7 N.