5.2.5 MAGNETNA SILA NA GIBAJOČO SE ELEKTRINO

KAZALO

   

 


5.2.5.1 Hallov generator električne napetosti

   
►  

Hallov generator je izvor električne napetosti, katerega ločevanje elektrine temelji na magnetni sili na elektrone električnega toka.

HITRE POVEZAVE

Magnetno odklanjanje

Generator napetostnega signala

Posredno merjenje

 

SLIKA

Slika 5.2.5.1.1: Hallov generator električne napetosti

 
 
 

 

   
 

V magnetnem polju imamo nekaj mikronov debelo polprevodniško plast. Magnetne sile povzročijo odklon elektronov iz osnovne smeri toka in s tem presežek negativne elektrine ob enem robu plasti.

   
       
 
►  

Različna naelektrenost je vzrok električne napetosti med omenjenima robovoma polprevodniške plasti.

Napetost hallovega generatorja imenujemo hallova napetost!  
Hallov generator je generator napetostnega signala.  

 
       
  Hallov generator omogoča posredno merjenje električnega toka in gostote magnetnega pretoka, koristen pa je tudi v krmilni in regulacijski tehniki.