6.1.1 INDUKCIJA NAPETOSTI ZARADI PREČKANJA MAGNETNEGA PRETOKA

KAZALO

   

 

6.1.1.1 Generator enosmerne električne napetosti

     
 

Rotacijski generator »enosmerne« električne napetosti dobimo že, če motor za enosmerni tok (sl. 5.2.14) uporabimo v obratni smeri (sl. 6.1.1.4). Z mehansko energijo za vrtenje rotorja dosežemo prečkanje magnetnega pretoka statorja z vodniki – deli ovojev rotorja, kar vzbudi v navitju rotorja električno napetost. Napetost med sponkama generatorja je enaka vsoti induciranih napetosti v ovojih.

     

HITRE POVEZAVE

Faradayev generator

 

SLIKA

Slika 6.1.1.4: Generator enosmerne napetosti

 

SLIKA

Slika 6.1.1.5: Odvisnost induc. napetosti od vp

 
 
         
 

Žal pa napetost v ovojih z vrtenjem rotorja periodično spreminja velikost in smer tako kot pravokotna komponenta hitrosti prečkanja magnetnega pretoka vp (sl. 6.1.1.5). Komutator sicer poskrbi, da dobimo na priključnih sponkah generatorja napetost, ki deluje le v eni smeri, velikost napetosti pa ostane še vedno pulzirajoča (sl. 6.1.1.4). Konstantni napetosti se bolj približamo z večjim številom segmentov navitij rotorja in lamel komutatorja, torej na podoben način, kot smo dobili enakomernejši navor enosmernega motorja.