6.1.2 INDUKCIJA NAPETOSTI ZARADI SPREMINJANJA MAGNETNEGA PRETOKA

KAZALO

   

 

 

6.1.2.2 Uporaba elektromagnetne indukcije

     
 

Na opisanem načinu indukcije električne napetosti s spreminjanjem magnetnega pretoka temelji delovanje enega najbolj razširjenih električnih strojev, električnega transformatorja, zato se imenuje tudi transformatorski način indukcije.

   

SLIKA

Slika 6.1.2.10: Analogni signal strune

 

SLIKA

Slika 6.1.2.11: Reprodukcija magnetnega zapisa

 

SLIKA

Slika 6.1.2.12: Odklopno stikalo in merjenje toka

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 6.1.2.2.1: Varovalno odklopno stikalo

 
 

Čeprav naziv »transformator« kaže nekako bolj na elektroenergetiko, pa je paleta primerov uporabe elektromagnetne indukcije napetosti še širša na področju elektronike. Tipični primeri so magnetna tipala, snemalne glave, naprave za varovanje, merilniki, …

     
       
  Primeri:    
       
 

Zvok strune kitare: (sl. 6.1.2.10) bo močnejši, če njeno nihanje pretvorimo v analogni signal izmenične napetosti, ki ga lahko ojačimo in vodimo na zvočnike. Feromagnetno jedro tuljave, ki je nameščena pod struno, je trajni magnet, ki del strune namagneti. Nihajoči magnetni del strune povzroči v tuljavi spreminjanje magnetnega pretoka in indukcijo napetosti na način, kot smo to ugotovili s poskusom 6.1.2 a. Oblika časovnega poteka inducirane napetosti je enaka obliki časovnega poteka nihanja strune, zato bo zvočnik reproduciral1 tone strune, le da bo jakost zvoka večja.

     
       
 

Reprodukcijska glava magnetofona: (sl. 6.1.2.11) pretvarja zapis govora ali glasbe na magnetnem traku v analogni signal izmenične napetosti. Magnetni trak je plastični trak s plastjo oksidov feromagnetne snovi. Pri zapisovanju (snemanju) signala je analogno z govorom ali glasbo spreminjajoči se magnetni pretok ustrezno namagnetil oksidne delce vzdolž magnetnega traku. V obratni smeri, pri reprodukciji, pa različno namagneteni delci oksidov vzdolž traku potujejo s trakom ob zračni reži jedra glave, njihovi različni magnetni pretoki pa se sklenejo skozi feromagnetno jedro glave. Zaradi gibanja traku se magnetni pretok v jedru glave spreminja na enak način kot magnetni pretok, ki je signal zapisal na trak, in v indukcijski tuljavi inducira napetost signala posnetega govora ali glasbe. Tovrstni zapisi signalov pa se zaradi boljših lastnosti CD-jev, opuščajo

     
       
 

Odklopno stikalo: (sl. 6.1.2.12 a) zazna okvaro v inštalacijah v obliki razlike tokov na inštalacijskem priključku in prepreči materialno škodo ali nevarnost za človeka. Dokler v inštalaciji ali v porabniku ni okvare, je tok, ki teče proti porabniku, enak toku od porabnika. Zaradi nasprotnih smeri enakih tokov je vsota tokov skozi feromagnetni toroid nič in v toroidu ni magnetnega pretoka. Če pa zaradi okvare (poškodba izolacije … ) del toka, ki teče skozi porabnik, odteka npr. v zemljo, povzroči razlika tokov magnetni pretok v toroidnem jedru in indukcijo napetosti v ovojih toroida. Tako dobljena napetost požene tok skozi elektromagnet odklopnega mehanizma, ki odklopi porabnik od omrežne napetosti. Na zajemu magnetnega pretoka okrog tokovodnika temelji tudi delovanje kleščnega A-metra a in W-metra (sl. 6.1.2.12 b).

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
 

1 productio, lat. = proizvajanje; reproducirati = ponovno proizvajati, predvajati …