6.1 INDUKCIJA ELEKTRIČNE NAPETOSTI

KAZALO

   

 

6.1.4 ELEKTRIČNI TRANSFORMATOR

     
 
► 

Napravi, ki omogoča spreminjanje oblike električne energije izmeničnega toka določene moči in napetosti v energijo enake moči pri višji ali nižji izmenični napetosti, pravimo električni transformator.

 

HITRE POVEZAVE

Električni transformator

Poskus 6.1.4.1

Poskus 6.1.4.2

 

SLIKA

Slika 6.1.4.1: Transformator električne energije

 

SLIKA

Slika 6.1.4.2: Transformator za moči do 400 kW

 

SLIKA

Slika 6.1.4.3: Transformatorji za manjše moči

 
       
 

Navitje, ki ga priključujemo na izvor izmenične napetosti in prek katerega transformator sprejema električno energijo, imenujemo primarno navitje, navitje, prek katerega transformator oddaja električno energijo porabniku, pa imenujemo sekundarno navitje.

     
       

Poskus 6.1.4.1:

 
       
 
► 

Sekundarna napetost transformatorja je približno tolikokrat večja ali manjša od primarne, kolikokrat je število ovojev sekundarnega navitja večje ali manjše od primarnega!

 

 
       
 
U2

U1
  =  
N2

N1
   
   
     
 
► 

Sekundarna in primarna napetost električnega transformatorja sta premo sorazmerni s številom ovojev pripadajočih navitij.

 

 
       

Poskus 6.1.4.2:

 
       
 
I1

I2
  =  
N2

N1
   
   
       
 

Sekundarni in primarni tok električnega transformatorja sta obratno sorazmerna s številom ovojev navitij transformatorja!

 
► 

Električni transformator je pretvornik visokonapetostne oblike električne energije pri konstantni moči v nizkonapetostno ali obratno.

 

 
       
       

Primer:

 
       
       
 

Transformatorje uporabljamo tudi na področju merilne tehnike. Z njimi razširjamo merilna območja merilnikov, zato jim pravimo merilni transformatorji.