6.2 INDUKTIVNOST (L)

KAZALO

   

 

 

6.2.1 MAGNETNI SKLEP (Ψ)

     
 

Pri določanju inducirane napetosti v tuljavi se je v elektrotehniški praksi namesto seštevanja induciranih napetosti v posameznih ovojih uveljavilo ugotavljanje napetosti v tuljavi s spremembo magnetnega pretoka tuljave v vseh ovojih tuljave:

   
       
 
 
Ui  =  -N · 
∆Φ

∆ t
  =  
∆ N · Φ

∆ t
 
   
       
 

Pri tem je Φ magnetni pretok, ki ga v tuljavi povzroča električni tok I, N ∙ Φ pa je vsota magnetnih pretokov, ki prehaja skozi vse ovoje tuljave.

   

     
 
►  

Vsoto magnetnih pretokov skozi vse ovoje tuljave imenujemo magnetni sklep (Ψ1 ).

 

     
 
 
 Ψ = N · Φ
(Wb)  
   
  Enačba 6.2.1.12    
       
 
►  

Tuljavo lahko obravnavamo kot tokovno zanko z magnetnim sklepom.

 
       
 
 

 Ui

=

-

Ψ

t
(V)  
   
  Enačba 6.2.1.2    
       
 

Dobljena enačba je univerzalni izraz za inducirano napetost, ne glede na to, kaj in kako povzroča spremembe magnetnega sklepa.

   
       
       
       
 

1 psi, velika črka grške abecede

2 Enačba 6.2.1 velja za popolni magnetni sklep. Realno je njegova vrednost nekoliko manjša.