eOSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 (kazalo)

KAZALO

   

 

7 Osnove elektrokemije

     

Odkritje elektrokemijskih procesov pripisujemo avtorju znamenitega poskusa z žabjimi kraki − italijanskemu zdravniku Galvaniju1. V praksi jih srečamo pri razkroju in nanosu snovi z električnim tokom ter izvorih električne napetosti.

 
 
 
 
       
  7.1 ELEKTROLIZA
7.2 KEMIJSKI IZVORI NAPETOSTI
   
       

1 italijanski naravoslovec, 1737−1798