7.1.2 TEHNIČNA UPORABA ELEKTROLIZE

KAZALO

   

 

7.1.2.1 Pridobivanje čistih kovin

     
  Primer pridobivanja (čiščenja) bakra:  

HITRE POVEZAVE

Proces čiščenja bakra

Elektroliza bakra

 

SLIKA

Slika 7.1.2.1.1: Elektroliza bakra

 
 
 
 
 

Iz rude pridobljen, termično očiščen, v obliki plošč odlit baker, vložimo kot anode v raztopino modre galice, za katodo pa uporabimo tanke plošče iz že prečiščenega, elektrolitskega bakra. Proces čiščenja bakra prikazuje slika.

   
  Elektroliza bakra